Skip to main content

Winkelvastgoed

Bij pact retail kunt u terecht met al uw vragen over winkelvastgoed. Ons werkgebied is Nederland met een focus op de gebieden waar het landelijk filiaalbedrijf gevestigd is. Dit kan een hoofdwinkelstraat zijn, maar ook een supermarkt of een meubelboulevard. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn maken wij gebruik van Microsoft Dynamics, waarbij zowel relaties als objecten voortdurend gemonitord kunnen worden. Dit monitoren wordt gecombineerd met data uit het winkelpandenbestand Locatus. Locatus verzamelt informatie over winkels, winkelgebieden en winkelpassanten.

Transacties - Pact Retail

Transacties

Wij adviseren en begeleiden bij vastgoedtransacties. Dit betreft aan- en verkoop van beleggingen, aan- en verhuur en ook heronderhandeling van contracten en/of huurprijzen. Onze aanpak is altijd toegespitst op de casus. Ook op de achtergrond worden we regelmatig betrokken bij transacties. Zo doen we due diligences voor aankopen en inventariseren we bij bedrijfsovernames en faillissementen.

Waarderen - Pact Retail

Waarderen

Voor een taxatie van uw winkelvastgoed bent u bij ons aan het juiste adres. Om de kwaliteit van onze taxaties te waarborgen zijn wij lid van NRVT en RICS. U kunt bij ons terecht voor taxaties voor onder andere financieringen, jaarrekeningen, fiscale kwesties en aan-of verkoop.

Onderzoek - Pact Retail

Onderzoek en advies

Ons werk brengt ons naar plaatsen in heel Nederland. Hierdoor zien we ontwikkelingen in winkelgebieden, spreken veel partijen en vergaren we veel data. Dit maakt het mogelijk dat we gebieden, complexen of solitaire winkels kunnen benchmarken met vergelijkbare situaties elders. Deze informatie zetten we in voor onze opdrachtgevers. Wij adviseren bij het maken van witte vlekken plannen en hold-sell analyses. We adviseren bij nieuwbouwontwikkelingen, waarbij toekomstscenario’s worden getoetst op courantheid en mogelijk rendement. Kortom met al uw onderzoek- en adviesvragen omtrent winkelvastgoed kunt u bij ons terecht.

Asset Management - Pact Retail

Asset management

Wij helpen bij het managen van uw gehuurde of verhuurde vastgoedportefeuille. We maken een inventarisatie van kansen en bedreigingen en overleggen met u op welke wijze geoptimaliseerd kan worden. Daarbij komen verschillende vraagstukken aan de orde. Is de huurprijs nog passend of kan deze worden aangepast? Dienen er verbouwingen plaats te vinden dan is het aan te bevelen om verschillende scenario’s door te rekenen. Staat u voor een aankoop- of een verkoop, dan bekijken wij de marktwaarde vanuit verschillende invalshoeken. Soms blijft onze rol beperkt tot uw adviseur, soms treden wij in uw opdracht op richting derden.

Huurprijsaanpassing - Pact Retail

Huurprijsaanpassing

De wet voorziet in een mogelijkheid om de huurprijs van een winkelruimte aan te passen als blijkt dat deze afwijkt van die van vergelijkbare ruimten ter plaatse. Wij zijn goed thuis in deze materie en verzorgen huurprijsonderzoeken ex artikelen 7:303 en 304 BW. In het ene geval betreft het een specifiek object, in het ander geval een quick scan zijn van een hele portefeuille. Meestal vertegenwoordigen wij het belang van een huurder of verhuurder, maar ook worden we aangesteld door bijvoorbeeld de Rechtbank als onafhankelijke deskundige. Huurprijzen worden door ons beoordeeld, zowel op basis van een quick scan van een hele portefeuille, als van één individueel object. Ons doel is natuurlijk om te optimaliseren zonder langlopende juridische procedures en zonder de relatie tussen huurder en verhuurder te verstoren. Daarnaast blijkt in de hedendaags praktijk steeds vaker dat partijen komen tot afspraken op basis van actuele marktomstandigheden en creatieve randvoorwaarde.