Skip to main content

Partners

Bij pact retail kunt u terecht met al uw vragen over winkelvastgoed. Ons werkgebied is Nederland met een focus op de gebieden waar het landelijk filiaalbedrijf gevestigd is. Dit kan een hoofdwinkelstraat zijn, maar ook een supermarkt of een meubelboulevard. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn maken wij gebruik van Microsoft Dynamics, waarbij zowel relaties als objecten voortdurend gemonitord kunnen worden. Dit monitoren wordt gecombineerd met data uit het winkelpandenbestand Locatus. Locatus verzamelt informatie over winkels, winkelgebieden en winkelpassanten.

Royal Institution of Chartered Surveyors

Als toonaangevende instituut voor vastgoedprofessionals met 125.000 leden wereldwijd, bevordert RICS, in het algemeen belang, het integer en professioneel handelen van haar leden door middel van normen voor opleidingen, beroepsuitoefening en gedragscodes, die worden gehandhaafd door onafhankelijk tuchtrecht. Pact retail is als bedrijf een RICS regulated firm. Bart en Esther zijn daarnaast allebei RICS regulated valuer.

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

Troostwijk taxaties

Troostwijk Taxaties B.V. en Pact retail B.V. gaan voor verdere samenwerking. Partijen leveren diensten die regelmatig in elkaars verlengde liggen. De samenwerking biedt dan ook de unieke mogelijkheid om complete service te bieden in bepaalde waarderingstrajecten en optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en competenties. Troostwijk Taxaties is toonaangevend op het gebied van bedrijfseconomische waarderingen en taxaties voor verzekeringen.

Real Estate Business School

De Real Estate Business School (REBS) is hét opleidingsinstituut in vastgoed. Bij REBS legt u de basis voor een succesvolle carrière in vastgoed en makelaardij. Efficiënt, innovatief en flexibel. Met verfrissende en vernieuwende (permanente) educatie. REBS ontzorgt organisaties met de Premium Service. Zo worden uw mensen opgeleid en kunnen zij zich blijven ontwikkelen. Bart is als docent verbonden aan de REBS.

De Huurprijsdeskundigen

Deze zelfstandige organisatie schakelt haar leden op persoonlijke titel in voor advies. De coöperatie biedt marktpartijen, juridisch adviseurs en kantonrechters de mogelijkheid om in het kader van geschillen omtrent huurprijzen gebruik te maken van een landelijk dekkende groep van deskundigen op het gebied van de herwaardering van bedrijfsruimten. Per opdracht zal de coöperatie twee deskundigen selecteren zodanig dat zowel het huurders- als verhuurdersperspectief in voldoende mate wordt belicht. Op die manier is sprake van een evenwichtige belangenafweging. Voorts bestaat de mogelijkheid om binnen de coöperatie een derde aan te wijzen ingeval de deskundigen niet tot een gemeenschappelijk oordeel kunnen komen.