RICS

RICS

Royal Institution of Chartered Surveyors

Als toonaangevende instituut voor vastgoedprofessionals met 125.000 leden wereldwijd, bevordert RICS, in het algemeen belang, het integer en professioneel handelen van haar leden door middel van normen voor opleidingen, beroepsuitoefening en gedragscodes, die worden gehandhaafd door onafhankelijk tuchtrecht.

pact retail is als bedrijf een RICS regulated firm. Bart en Esther zijn daarnaast allebei RICS regulated valuer.

NRVT

NRVT

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

ArcGis

ArcGis

ArcGis

Bouw interactieve web maps met ArcGIS Online, Esri’s web-based mapping software. Krijg nieuwe perspectieven en verbeterde details terwijl u met gegevens omgaat, inzoomt en zoekt op de kaart. Gebruik slimme, gegevens gestuurde kaartstijlen en intuïtieve analysetools om locatie-intelligentie te verkrijgen. Deel uw inzichten met de wereld of met specifieke groepen.

Locatus

Locatus

Locatus verzamelt informatie over winkels, winkelgebieden en winkelpassanten. De professionele buitendienst verzamelt dag in dag uit de meest actuele data voor úw beslissingen over winkellocaties en retailvastgoed.

Troostwijk-logo-2019-20

Troostwijk taxaties

Troostwijk Taxaties B.V. en Pact retail B.V. gaan voor verdere samenwerking. Partijen leveren diensten die regelmatig in elkaars verlengde liggen. De samenwerking biedt dan ook de unieke mogelijkheid om complete service te bieden in bepaalde waarderingstrajecten en optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en competenties. Troostwijk Taxaties is toonaangevend op het gebied van bedrijfseconomische waarderingen en taxaties voor verzekeringen.

Dothslash

Dotslash

Dotslash is dé ‘place to be’ voor start-ups en scale-ups in de omgeving Utrecht.

Een bedrijfsverzamelcomplex waar ambitieuze ondernemers (samen)werken om hun business naar het volgende plan te trekken.

REBS

REBS

De Real Estate Business School (REBS) is hét opleidingsinstituut in vastgoed. Bij REBS leg je de basis voor een succesvolle carrière in vastgoed en makelaardij. Efficiënt, innovatief en flexibel. Met verfrissende en vernieuwende (permanente) educatie. REBS ontzorgt organisaties met de Premium Service. Zo worden jouw mensen opgeleid en kunnen zij zich blijven ontwikkelen.

Bart is als docent verbonden aan de REBS.

de Huurprijs deskundigen

Coöperatie “De Huurprijs deskundigen”

Deze zelfstandige organisatie schakelt haar leden op persoonlijke titel in voor advies. De coöperatie biedt marktpartijen, juridisch adviseurs en kantonrechters de mogelijkheid om in het kader van geschillen omtrent huurprijzen gebruik te maken van een landelijk dekkende groep van deskundigen op het gebied van de herwaardering van bedrijfsruimten. Per opdracht zal de coöperatie twee deskundigen selecteren zodanig dat zowel het huurders- als verhuurdersperspectief in voldoende mate wordt belicht. Op die manier is sprake van een evenwichtige belangenafweging. Voorts bestaat de mogelijkheid om binnen de coöperatie een derde aan te wijzen ingeval de deskundigen niet tot een gemeenschappelijk oordeel kunnen komen.