Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden staat omschreven welke rechten en plichten wij en u hebben. Deze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van koophandel. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst die door pact retail wordt uitgevoerd.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

We zijn verzekerd bij Schouten Rotterdam voor EUR 1.000.000,- per gebeurtenis en maximaal 2 gebeurtenissen per jaar.

Gedragscode

Wij vinden het belangrijk dat er intern een code is met regels en richtlijnen om te voldoen aan de hoogste professionele, ethische en wettelijke normen die pact retail nastreeft.

Klachten of geschillen

Het kan voorkomen dat een opdracht anders verloopt of wordt uitgevoerd dan vooraf is overeengekomen of wat de opdrachtgever verwacht had. In dat geval gaan we graag het gesprek met u aan. In bijna alle gevallen komen we dan tot een passende oplossing.

Mocht u daarna toch niet tevreden zijn dan is er de mogelijkheid om stappen te ondernemen door contact op te nemen met de tuchtcommissie van RICS, van NRVT of rechter (Nederlands recht is van toepassing).